Bo Mạch Tháo Máy

Giá: 2.100.000  đ

Mã:

Board sys Toshiba 723

Giá: 3.300.000  đ

Mã:

Board Sys e-studio 855

Giá: 0  đ

Mã:

Board Sys e-studio 810

Giá: 1.200.000  đ

Mã:

Board Sys e-studio 452

Giá: 1.800.000  đ

Mã:

Board Sys e-studio 455

Giá: 600.000  đ

Mã:

Board Sys e-studio 280

Giá: 500.000  đ

Mã:

Board SYS toshiba e 352 / e 452 / e 353 / e 453 ( Bo ổ cứng )

Giá: 3.300.000  đ

Mã:

Board Sys e-studio 855

Giá: 1.600.000  đ

Mã:

Board Sys e-studio 720