Cho thue may photocopy gia tot tai ho chi minh

Nhà sản xuất:
Notice (8): Undefined index: Colection [APP/views/themed/daphuquy/products/view_details.ctp, line 330]

Cho thuê máy photocopy hội thảo

Bạn đang có một cuộc hội thảo cho công ty, có nhu cầu họp đại hội đồng cổ đông, có nhu cầu tổ chức hội thảo nghiên cứu, nhưng việc đầu tư cho những thiết bị văn phòng ( máy photocopy, máy in, máy tính... ) trong những hội thảo chỉ vài ngày là một sự lãng ph

Mã sản phẩm:   Lưu sản phẩm
Giá: 0 VND
Số lượng:

Đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này.