CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY MÀU QUẬN 3

Nhà sản xuất: Toshiba

 CHO THUÊ MÁY PHOTO MÀU QUẬN 3

MSRP: $ 19.256,00
- Năng suất hộp mực, Màu đen: Ước tính 32.000 @ 5%
- Năng suất hộp mực, màu: Ước tính 28.000 @ 5%
- Năng suất của Nhà phát triển, Đen: Dự kiến ​​70,000 trang
- Năng suất của Nhà phát triển, Màu sắc: Ước tính 70,000 trang
- Drum Yield, Màu đen: Dự kiến ​​70,000 trang
- Drum Yield, Màu sắc: Ước tính 70,000 trang
- Số trang mỗi phút, đen: 35
- Số trang / phút, màu: 35
- Chu kỳ làm việc hàng tháng: 175.000 trang
- Thời gian in trang đầu tiên: 8,1 giây màu / 6,4 giây đen
- In hai mặt: Tự động
- Kích thước trang được hỗ trợ: Bưu thiếp, Thư, Pháp luật, Ledger, Arch B

Mã sản phẩm:   Lưu sản phẩm
Giá: 2.000.000 VND
Số lượng:

Đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này.